Vad säger kunderna?

Här kan du läsa vad tidigare klienter tycker.

Citat från coachade kunder

"Lena är väldigt trygg, stabil, inkännande och lyhörd och jag har fått med mig flera bra redskap att använda mig av." /Jessica

"Lena visade upp ett lugn och ingav förtroende, de övningar hon gjorde med mig var relevanta och nyttiga." /Febe

”Som coach är Lena lugn och förtroendefull och jag kände mig väldigt trygg i samtalen med henne. Med hjälp av de verktyg jag fått med mig har jag fått ett mindre stressfyllt och mer balanserat meningsfullt liv. Tack!” /Linda-Marie

Informerat om stresshantering, återhämtning och mindfulness

Lena har varit timanställd i Projekt IPS, en väg till jobb och hälsa som drivs i Stiftelsen Actívas regi och medfinansieras av Europeiska unionen och Europeiska socialfonden. Tillsammans med en kollega har hon genomfört en hälsocirkel som riktats till deltagare i projektet vars syfte var att deltagarna på ett kravlöst sätt fick lära sig mer om hälsa ur ett helhetsperspektiv och hur exempelvis stress och återhämtning hör ihop med arbetslivet.

 

"Lena Johanssons insats i IPS-projektets hälsocirkel har lett till att deltagarna fått kunskaper om stress, stresshantering, återhämtning och mindfulness. Under Lenas ledning har cirkeldeltagarna även fått tillfälle att prova på övningar för att slappna av samt vara närvarande i nuet. Lena har på ett lättsamt och inspirerande sätt lett hälsocirkeln och bidragit till ökad medvetenhet om hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa ur ett helhetsperspektiv." 

Åsa Engström, projektledare

Pratat om stresshantering, återhämtning och mindfulness

Lena Johansson har återkommande anlitats som föreläsare i Actívas EU-projekt riktade till ungdomar som erbjuds att åka på utlandsförlagd praktik. Lena Johansson har under rubriken Livsstil och hälsa berört områdena stresshantering, återhämtning och mindfulness. Lena har anpassat innehållet till målgruppen mycket väl och låtit ungdomarna ta del av både teoretiska och praktiska moment. Jag kan varmt rekommendera Lena Johansson som föreläsare och coach.

Åsa Engström, projektledare    

 

Föreläsning om stresshantering hos Röda Korset i Örebro den 26 september 2019

 

Föreläsningen var lugn och det var en bra genomgång. Bra med egna exempel/egna upplevelser, det gör det än mer trovärdigt – du vet vad det handlar om. Vi rekommenderar absolut att ta hjälp av Lena - Alla kommer i kontakt med stress och alla kan vara i behov av verktyg för att klara att hålla schack på stressen.

 

Lena hjälpte oss genom att bland annat:

  • Tydliggöra vilka riskbeteenden som finns.

  • Gav oss hjälpmedel för att medvetengöra och hantera vår egen stress.

  • Information om hur man kan se att andra är stressade och hjälpa till på ett bra sätt.

  • Belysa hur viktigt det är att inte låta stressen ta över.

  • Vi fick insikt i att inte bara köra på, utan även stanna upp samt förebygga för mer stress. Tips om återhämtning, micropauser och att kunna koppla bort/koppla av från jobbet

”Jag fick en tydlig tankeställare om att jag behöver dra i bromsen, andas och fundera över vad jag håller på med.” (Citat från en av åhörarna)

Verksamhetschef Johanna Johnte med personal 

©2019 by Förändringseffekt. Proudly created with Wix.com