Sat on the Rocks

FÖRÄNDRINGSEFFEKT I ÖREBRO

Nå dina mål

Hos Förändringseffekt ges du möjlighet att sätta ord på dina tankar och känslor, öka din medvetenhet om dina inre värderingar och formulera mål som för dig i den riktning du önskar för att i högre utsträckning leva ditt liv på det sätt som känns meningsfullt för dig. Jag kommer i min roll som coach att använda mig av lyssnande på olika nivåer, ställa olika typer av frågor som för processen framåt, öka din handlingskraft genom att utmana, uppmuntra, inspirera och stötta dig. Mellan coachingtillfällena förväntas du göra övningar som vi tillsammans kommit överens om och som för dig närmare ditt mål.

Stresshantering & Mindfulness

Förutom coaching riktad mot privatpersoner erbjuder Förändringseffekt också information om stress och mindfulness samt verktyg kring stresshantering i grupp. Det finns möjlighet att boka mig för föreläsningar där jag skapar ett innehåll i linje med era önskemål och behov. Mejla mig gärna om det finns önskemål för detta så diskuterar vi vilket innehåll som önskas.

Om mig

Beteendevetare & diplomerad stresscoach

Jag heter Lena Johansson och är beteendevetare med inriktning mot psykologi samt diplomerad stresscoach. Jag har tidigare arbetat nästan 10 år som arbetskonsulent där jag främst arbetat för att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska nå arbete, studier eller annan typ av ordnad sysselsättning. Min önskan är att bidra till att fler av oss mår bättre och känner en meningsfullhet med vårt liv. Att vi upplever att det finns energi och glädje till både privatliv och arbetsliv.

 

 

Jag vill erbjuda en möjlighet för människor att stanna upp och lyssna inåt. Att hitta sina egna svar på vad som är viktigt för dem i livet. Vad vill du prioritera och uppnå för att uppleva att vardagen känns hållbar och meningsfull?

 

Ökad energi & glädje

Jag vill stötta och uppmuntra dig som vill göra förändringar i ditt liv för att öka din energi och glädje genom att öka din medvetenhet kring de frågor som kanske inte får en naturlig plats i din vardag men som ligger och skaver och inte prioriteras. Jag vill bidra till att du sätter upp inspirerande mål och uppnår dessa.

 

Bättre livskvalité

Om vi lever på ett sätt som känns hållbart och äkta för oss själva i hög grad så ökar detta vår livskvalité. När vi upplever att vår vardag känns värdefull mår vi bra. När vi mår bra brukar detta gynna vår omgivning och ge ringar på vattnet. Det ökar sannolikheten för att vi orkar bry oss mer om det som sker utanför oss själva, som exempelvis att engagera oss i andra människor, i samhällsfrågor och värna om miljön. Vi har bättre förutsättningar att fatta medvetna beslut som är mera långsiktigt hållbara och bidrar till ett sundare samhälle.

 
 

Tjänster

Enskilda coachingsamtal

Vi inleder med ett första ”upptaktssamtal” på ca en och en halv timme. Under upptaktssamtalet klargör vi värderingar, definierar fokusområden samt går igenom förväntningar och spelregler. Coachingsamtalen kommer därefter att vara i 60 minuter.  Det viktigaste arbetet görs mellan coachingsamtalen och grundas på uppgifter och utmaningar som vi kommit överens om.

 

Syftet med coachingsamtal

Det övergripande syftet med coaching kan formuleras som att uppnå mål och öka prestationen. Många räknar även in någon form av utveckling och lärande i syftet.

Som coach kommer jag stötta dig i att utforska dina värderingar, behov och önskemål för att öka din medvetenhet om hur du vill att ditt liv ska se ut. Vi utformar därefter en konkret handlingsplan för hur du sätter igång och behåller din uthållighet tills dess att du uppnått dina mål.

Som coach garanterar jag fullständig sekretess.

Jag kan också kommunicera på teckenspråk om det finns behov av det, dock inte helt obehindrat. Hör gärna av dig om du vill träffas för att bedöma om du anser att min nivå är tillräcklig för att vi ska kunna förstå varandra tillräckligt väl för att du ska kunna bli coachad av mig.

Information om stresshantering i grupp

Kontakta mig gärna om det finns intresse av att boka mig i ett sammanhang för att prata om stress och stresshantering med fokus på att skapa en mer hållbar vardag. Innehållet kan anpassas enligt behov och önskemål.

Under fliken Aktuellt på hemsidan kommer det på sikt att publiceras mera information om ett antal gruppträffar som bland annat kommer att handla om vad stress är och olika typer av stress, vad som kan bidra till en upplevelse av stress, individuella skillnader och förhållningssätt, verktyg som kan stärka vår motståndskraft mot stress, vikten av återhämtning, fokus på hur vi trivs med vår vardag, reflektion kring eventuella förändringar man vill göra för för att öka sitt välbefinnande och kunskap om hur man kan gå tillväga i så fall.

Jag kan också kommunicera på teckenspråk om det finns behov av det, dock inte helt obehindrat. Hör gärna av dig om du vill träffas för att bedöma om du anser att min nivå är tillräcklig för att vi ska kunna förstå varandra tillräckligt väl för att du ska kunna ha användning av det innehåll jag erbjuder.

Information om mindfulness i grupp

Mindfulness, eller medveten närvaro, är ett förhållningssätt och verktyg som blir ett sätt att hantera vardagen och en möjlighet att hitta en fristad där man lyssnar inåt på sig själv, ökar sin medvetenhet och uppmärksamhet i nuet vilket underlättar för att välja bort det som inte är nödvändigt/tillför det man behöver, få återhämtning, öka möjligheten att göra medvetna val, finna mer ro och minska graden av splittrat fokus som visat sig vara ineffektivt på flera sätt.

Under fliken Aktuellt på hemsidan kommer det på sikt att publiceras mera information om ett antal gruppträffar där jag berättar mer om vad mindfulness är, vilka effekter det kan ha inom olika områden, hur man tränar mindfulness och ger exempel på övningar i vardagen.

Jag kan också kommunicera på teckenspråk om det finns behov av det, dock inte helt obehindrat. Hör gärna av dig om du vill träffas för att bedöma om du anser att min nivå är tillräcklig för att vi ska kunna förstå varandra tillräckligt väl för att du ska kunna ha användning av det innehåll jag erbjuder.

"Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment." 

- Buddha

Följ mig på Instagram

 

Kontakt

Telefon: 070-256 86 51

Besöksadress: Landbotorpsallén 25A, 702 26 Örebro

 

Kontakta mig gärna för bokningar eller ytterligare information så återkommer jag till dig inom kort. Ha en fin dag!

Godkänd för F-skatt.

©2019 by Förändringseffekt. Proudly created with Wix.com